Navigáció

A jelen általános szerződési feltételek a Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó webáruházára, a www.divatcipo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 

1. A szerződő partner azonossága

A szerződés Hábetler Zoltán egyéni vállalkozóval jön létre.

Cégnév: Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 9700 Szombathely, Barátság út 25.
Telephely: 9700 Szombathely, Fő tér 44, Fő tér 27, illetve Győr, Baross u 22.
Adószám: 53307617-2-38
Vállalkozói igazolvány: ES-594279
Nyilvántartási szám: 752764
Nyilvántartásba vette: Szombathely MJV Jegyzője (Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala, Hatósági Osztály Okmányirodája, 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. )

Szerződés nyelve: Magyar

Számlavezető bank: OTP Bank
Bankszámlaszám:11747006-20117768
Telefon: +3670 423 3616;
E-mail cím: uzlet@divatcipo.hu


2. A szerződés létrejötte

Szerződést a Divatcipő Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázi cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Divatcipő Webáruház részére.

Az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva.

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.
 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a Divatcipő Webáruház megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett a Divatcipő Webáruházhoz.

A Divatcipő Webáruház az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Divatcipő Webáruház általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az Divatcipő Webáruház az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Divatcipő Webáruház felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 

4. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait a Divatcipő Webáruház tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Divatcipő Webáruház részére az email-címét, akkor a Divatcipő Webáruház elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.
 

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a. a terméknek,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatotttételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Divatcipő Webáruház részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken [Nyilatkozat letöltése] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Divatcipő Webáruháznak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát veszi figyelembe a Divatcipő Webáruház a határidő számítás szempontjából.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Divatcipő Webáruház részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Divatcipő Webáruház címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Divatcipő Webáruház az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. ( Vagyis, a visszaküldés összege a vásárlót terheli, viszont a teljes vételárat és ha volt szállítási költség felszámolva a megrendelés teljesítésekor, akkor azt visszautaljuk)

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Divatcipő Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Divatcipő Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Divatcipő Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Divatcipő Webáruház a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Divatcipő Webáruház, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

5.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:


- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Divatcipő Webáruház, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztóa csomagolást felbontotta,
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Divatcipő Webáruház által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számlát, és kérjük a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.

A visszaküldendő árut a Fogyasztó visszaviheti a Primo Valerio Cipőboltokban, a 9700. Szombathely, Fő tér 44 és 9700. Szombathely Fő tér 27. alatti üzletekben is. Önnek lehetősége van kicserélni az üzletekben (az adott üzlet készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben visszatérítik Önnek.

Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Divatcipő Webáruház segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Divatcipő Webáruház ügyfélszolgálatához.

Email:uzlet@divatcipo.hu
Tel.:+3670 423 3616* vagy a +3670 313 5423*
*(normál díjszabással hívható)

Cím: Divatcipő Webáruház (Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó), 9700. Szombathely, Fő tér 44.

6. Árak és szállítás

6.1. Kiszállítási díj

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Divatcipő Webáruház. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Divatcipő Webáruház Önt erről tájékoztatni.
A kiszállítást a GLS Futárszolgálat végzi. Bármilyen probléma esetén -amikor a megrendelt termék kiküldésre került- a következő elérhetőségek egyikén lehet érdeklődni:
General Logistics Systems Hungary Csomag-LogisztikaiKft (GLS Hungary)
2351 Alsonémedi, GLS Európa u.2.

A GLS ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon:
+36 1 802 0265, nyitva tartás: H-P 07.00-20.00

6.2. Csomagátvétel

A megrendelt termék kiszállítását aGLS futárszolgálatvégzi. A csomag átvételekor a vásárló köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a termékek sértetlenségét.
A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.
A termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a megrendelés leadásától számított 3-5 napon belül juttatjuk el a címzett részére.
A termék ellenértékét az átvételkor kell átadni.
Személyes átvétel a Webáruház telephelyén, 9700. Szombathely, Fő tér 44. és Fő tér 27. szám alatti Primo Valerio Cipőboltban, illetve Győr, Baross u .22. szám alatti Tutto Bene Scarpe cipőboltban lehetséges. Itt kézpénzzel, és minden típusú bankkártyával lehetséges a fizetés.


7. Szállítási költségek

A Divatcipő Webáruház a megrendelés összegétől függetlenül bruttó 1.500,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni. Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Divatcipő Webáruház (Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó) vállalja át.
Fontos! Jelen esetben a Divatcipő Webáruház bizonyos termékekre ingyenes szállítást biztosít. Ez jelen esetben 10.000Ft feletti vásárlás esetén a meghatározott termékekre vonatkozik. Akciós termékre viszont semmilyen esetben sem tudjuk vállalni az ingyenes kiszállítást! Két termék vásárlása esetén, ha az egyik akciós, a másik nem, akkor már érvényes az ingyenes kiszállítás, ha a nem akciós termék a kijelölt termékek között szerepel! Ingyenes kiszállítást csak és kizárólag Magyarország területén belül tudjuk átvállalni. Külföldi szállítás esetén kérje egyedi ajánlatunkat a megadott telefonszámokon, vagy e-mailben. (Csak magyarul beszélünk.)

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Divatcipő Webáruház kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Divatcipő Webáruház.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Divatcipő Webáruház utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Divatcipő Webáruház díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Divatcipő Webáruház felelősséget nem vállal!

 

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

Ön a Divatcipő Webáruház hibás teljesítése esetén a Divatcipő Webáruházzalszemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Termékhiba a gyártásból eredő hibákra vonatkozik, hordásból eredő sérülésekre, hibákra nem vonatkozik. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Divatcipő Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Divatcipő Webáruház költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Divatcipő Webáruház adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Divatcipő Webáruház.

Ön közvetlenül a Divatcipő Webáruházzalszemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Divatcipő Webáruháztólvásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Divatcipő Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Önrészére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Divatcipő Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Divatcipő Webáruház) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Divatcipő Webáruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Divatcipő Webáruház) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A lábbelik nem tartoznak a tartós fogyasztási cikkek közé!
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Divatcipő Webáruház vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A Divatcipő Webáruház a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Divatcipő Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Divatcipő Webáruház a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Divatcipő Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Divatcipő Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Divatcipő Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Divatcipő Webáruházatterhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Divatcipő Webáruház alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

A jótállási feltételekről bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nincsenek meg Önnek ezek a dokumentumok vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor kérjük, forduljon szolgáltató központunkhoz:

E-mail: uzlet@divatcipo.hu
Tel.:+3670 423 3616* +3670 313 5423*
*(normál díjszabással hívható)

Cím:
Divatcipő Webáruház,
9700 Szombathely, Fő tér 44.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: " Divatcipő Webáruház "

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a Divatcipő Webáruház (Hábetler Zoltán e.v.) tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Divatcipő Webáruház irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.


11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése utánvéttel történik. A Divatcipő Webáruház (Hábetler Zoltán e.v.) fenntartja magának a jogot, hogy fizetési módokat változtasson, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: Hábetler Zoltán egyéni vállalkozó Székhely: Szombathely. Bankszámlaszám: OTP Bank 11747006-20117768

Kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

 

12. Kapcsolatfelvétel

Hétfőtől-péntekig, 9:00-tól 16:00-ig elérhetők vagyunk.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:uzlet@divatcipo.hu

A Divatcipő Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: :+3670 423 3616*
*(normál díjszabással hívható)

A Divatcipő Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 9:00 – 16:00 óráig

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a Divatcipő Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Divatcipő Webáruház a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Divatcipő Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Divatcipő Webáruház a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Divatcipő Webáruház a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Divatcipő Webáruház az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Divatcipő Webáruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Divatcipő Webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Divatcipő Webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Divatcipő Webáruház és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Divatcipő Webáruházzalfolytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
- Az Európai Unió által létrehozott online vitarendezési platform használatára (http://ec.europa.eu/odr)

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Divatcipő Webáruház kijelenti, hogy együttműködik a Békéltető Testülettel.
 

14. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találhatóak!

 

15. A webáruház tárhelyszolgáltatója

A Divatcipő Webáruház működéséhez szükséges tárhelyet a Z3 Systems Kft. biztosítja.

Neve: Z3 Systems Kft.
Címe: 9700 Szombathely, Móra F. u. 1.
E-mail címe: info@z3systems.hu

 

16. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Divatcipő Webáruház (Hábetler Zoltán e.v.) jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A vásárló az ASZF módosításról előzetesen értesítést kap e-mailben. Amennyiben 15 napon belül a módosítást nem kifogásolja, úgy a módosítást tudomásul vettnek tekinti az áruház. Kifogás esetén a vásárló regisztrációa minden hátrányos következmény nélkül megszüntetésre kerül. A kifogást a vásárló e-mailen jelezheti.

A vásárló tudomásul veszi, hogy az áruház a későbbiekben a regisztrációkor megadott emailcímen tartja a kapcsolatot a vásárlóval. Az áruház a vásárló által nem közölt email cím változtatásból eredő felelősségét kizárja.

A Divatcipő Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.05